رضا صادقی

تصاویر این کلیپ برگرفته از فیلم فرشته ها با هم می آیند می باشد .
رضا صادقی پنج شنبه 17 آبان 1397 ادامه...

شهاب مظفری

تصاویر این کلیپ برگرفته از فیلم دستهای آلوده است .
شهاب مظفری سه شنبه 15 آبان 1397 ادامه...

مهدی یراحی

تصاویر این کلیپ مربوط به فیلم دستهای خالی است .
مهدی یراحیهنرمند دو شنبه 2 مهر 1397 ادامه...