منو ترکم نکن : شهاب مظفری

تصاویر این کلیپ برگرفته از فیلم دستهای آلوده است .

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف