نفس : رضا صادقی

تصاویر این کلیپ برگرفته از فیلم فرشته ها با هم می آیند می باشد .

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف