رضا صادقی

نفس

تصاویر این کلیپ برگرفته از فیلم فرشته ها با هم می آیند می باشد .
دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف