باورم کن : علی زندوکیلی

تصاویر این کلیپ برگرفته از فیلم هامون می باشد .

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف