علی زندوکیلی

باورم کن

تصاویر این کلیپ برگرفته از فیلم هامون می باشد .
دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف