تصاویر این کلیپ مربوط به فیلم بچه های ابدی است .

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف