احسان خواجه امیری

برام هیچ حسی شبیه تو نیست .

تصاویر مربوط به فیلم دست های خالی است .
دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف