در صورت عدم نمایش، در تنظیمات مرورگر خود از بخش تنظیمات پیشرفته گزینه فِلَش را مجاز به اجرا نمایید

chrome settings -> show addvance settings -> privacy -> conntent settings -> flash -> allow site