۹۷/۷/۲۷

جمعه

 • چارلی واریک
  1973 آمریکا
  Charley Varrick
  Dir:Don Siegel
 • دزدان دریایی
  2014 کره جنوبی
  Pirates
  Dir:Seok-hoon Lee
 • ماهی سیاه کوچولو
  1393 ایران
  مجید اسماعیلی پارسا
 • دور افتاده
  2000 آمریکا
  Cast Away
 • مرد خشمگین
  1979 کانادا
  L'homme en colere
  Dir:Claude Pinoteau
 • دزدان دریایی
  2014 کره جنوبی
  Pirates
  Dir:Seok-hoon Lee
 • یک تابستان پر هیجان
  2008 کانادا
  A No-Hit No-Run Summer
  Dir:Francis Leclerc
 • زرد قناری
  1367 ایران
  رخشان بني اعتماد
 • نورهای شمالی
  2009 آمریکا
  Northern Lights
 • آناند
  1971 هند
  Anand
 • هیولا
  2006 کره جنوبی
  The Host
 • شیار 143
  1392 ایران
  نرگس آبيار
 • ضارب
  2015 آمریکا
  The Gunman
 

۹۷/۷/۲۵

چهارشنبه

 • درست به هدف
  آمریکا 1967
  Point Blank
  Dir: John Boorman
 • سایه مرگ
  2010 کره جنوبی
  The Secret Reunion
 • مسیر سبز
  1385 ایران
  عباس رافعی
 • طبقه سیزدهم
  1999 آلمان
  The Thirteenth Floor
  Dir:Josef Rusnak
 • بیست میلیون مایل به زمین
  1957 آمریکا
  20 Million Miles to Earth
  Dir:Nathan Juran
 • سایه مرگ
  2010 کره جنوبی
  The Secret Reunion
 • مسیر سبز
  1385 ایران
  عباس رافعی
 • عقیق
  1389 ایران
  روح ا.. فخرو
 • بیست میلیون مایل به زمین
  1957 آمریکا
  20 Million Miles to Earth
  Dir:Nathan Juran
 • طبقه سیزدهم
  1999 آلمان
  The Thirteenth Floor
  Dir:Josef Rusnak
 • نور در تاریکی
  2005 کره جنوبی
  A Bittersweet Life
 • چ
  1392 ایران
  ابراهيم حاتمی كيا
 • سرآشپز
  2015 آمریکا
  Burnt

۹۷/۷/۲۴

سه شنبه

 • بیست میلیون مایل به زمین
  1957 آمریکا
  20 Million Miles to Earth
  Dir:Nathan Juran
 • شاعری
  2010 کره جنوبی
  Poetry
 • دعوت
  1387 ایران
  ابراهيم حاتمی كيا
 • شب بی خوابی
  2011 فرانسه
  Sleepless Night
  Dir:Frédéric Jardin
 • صبح بخیر
  1959 ژاپن
  Good Morning
  Dir: Yasujirô Ozu
 • شاعری
  2010 کره جنوبی
  Poetry
 • دعوت
  1387 ایران
  ابراهيم حاتمی كيا
 • دلشوره
  1394 ایران
  داریوش مختاری
 • صبح بخیر
  1959 ژاپن
  Good Morning
  Dir: Yasujirô Ozu
 • شب بی خوابی
  2011 فرانسه
  Sleepless Night
  Dir:Frédéric Jardin
 • سایه مرگ
  2010 کره جنوبی
  The Secret Reunion
 • مسیر سبز
  1385 ایران
  عباس رافعی
 • طبقه سیزدهم
  1999 آلمان
  The Thirteenth Floor
  Dir:Josef Rusnak

۹۷/۷/۲۳

دوشنبه

 • صبح بخیر
  1959 ژاپن
  Good Morning
  Dir: Yasujirô Ozu
 • دار و دسته پیرزن ها
  2010 کره جنوبی
  Twilight Gangsters
 • گیتا
  1394 ایران
  مسعود مددی
 • حداکثر محکومیت
  2012 آمریکا
  MaximumConviction
  Dir:Keoni Waxman
 • توطئه ویل بی
  1975 انگلستان
  The Wilby Conspiracy
  Dir:Ralph Nelson
 • دار و دسته پیرزن ها
  2010 کره جنوبی
  Twilight Gangsters
 • گیتا
  1394 ایران
  مسعود مددی
 • رنگ خدا
  1376 ایران
  مجيد مجيدی
 • توطئه ویل بی
  1975 انگلستان
  The Wilby Conspiracy
  Dir:Ralph Nelson
 • حداکثر محکومیت
  2012 آمریکا
  MaximumConviction
  Dir:Keoni Waxman
 • شاعری
  2010 کره جنوبی
  Poetry
 • دعوت
  1387 ایران
  ابراهيم حاتمی كيا
 • شب بی خوابی
  2011 فرانسه
  Sleepless Night
  Dir:Frédéric Jardin

۹۷/۷/۲۲

یکشنبه

 • توطئه ویل بی
  1975 انگلستان
  The Wilby Conspiracy
  Dir:Ralph Nelson
 • بازرس کی
  2015 کره جنوبی
  Detective K: Secret of the Lost Island
  Dir:Kim Suk-Yoon
 • بادیگارد
  1394 ایران
  ابراهيم حاتمي كيا
 • پرواز تا خورشید
  2012 کره جنوبی
  Soar Into the Sun
 • ماجراجویان
  1967 فرانسه
  The Last Adventure
  Dir:Robert Enrico
 • بازرس کی
  2015 کره جنوبی
  Detective K: Secret of the Lost Island
  Dir:Kim Suk-Yoon
 • بادیگارد
  1394 ایران
  ابراهيم حاتمي كيا
 • لیمو ترش
  1389 ایران
  سید جواد رضویان
 • ماجراجویان
  1967 فرانسه
  The Last Adventure
  Dir:Robert Enrico
 • پرواز تا خورشید
  2012 کره جنوبی
  Soar Into the Sun
 • دار و دسته پیرزن ها
  2010 کره جنوبی
  Twilight Gangsters
 • گیتا
  1394 ایران
  مسعود مددی
 • حداکثر محکومیت
  2012 آمریکا
  MaximumConviction
  Dir:Keoni Waxman

۹۷/۷/۲۱

شنبه

 • ماجراجویان
  1967 فرانسه
  The Last Adventure
  Dir:Robert Enrico
 • همراه مرموز
  2016 اسپانیا
  The Invisible Guest
 • مرد نفوذی
  2006 آمریکا
  Inside Man
 • استاد دروغ
  2017 آمریکا
  The Wizard of Lies
 • دردسر هری
  1955 آمریکا
  The Trouble with Harry
  Dir:Alfred Hitchcock
 • همراه مرموز
  2016 اسپانیا
  The Invisible Guest
 • مرد نفوذی
  2006 آمریکا
  Inside Man
 • نگین
  1392 ایران
  احمد معظمی
 • دردسر هری
  1955 آمریکا
  The Trouble with Harry
  Dir:Alfred Hitchcock
 • استاد دروغ
  2017 آمریکا
  The Wizard of Lies
 • بازرس کی
  2015 کره جنوبی
  Detective K: Secret of the Lost Island
  Dir:Kim Suk-Yoon
 • بادیگارد
  1394 ایران
  ابراهيم حاتمي كيا
 • پرواز تا خورشید
  2012 کره جنوبی
  Soar Into the Sun

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00