۹۷/۴/۱

جمعه

 • گاوچران ها
  1972 آمریکا
  The Cowboys
 • فرود 1
  2007 آمریکا
  Final Approach
 • فرودگاه 77
  1977 آمریکا
  Airport '77
 • نبرد با آتش
  2017 آمریکا
  Only the Brave
 • ستارگان زندان
  1979 انگلستان
  Doing Time
 • فرود 1
  2007 آمریکا
  Final Approach
 • خانواده پرایس
  2014 آمریکا
  Break Point
 • نفس
  1394 ایران
  نرگس آبيار
 • نیمکت گرم کن ها
  2006 آمریکا
  The Benchwarmers
 • ویر
  2010 هند
  Veer
  Dir:Anil Sharma

 • فرود2 2007 آمریکا
  Final Approach
 • سندرم چینی
  1979 آمریکا
  The China Syndrome
 • سندرم چینی
  1979 آمریکا
  The China Syndrome
 

۹۷/۳/۳۱

پنجشنبه

 • ستارگان زندان
  1979 انگلستان
  Doing Time
 • اختیار بازی2
  2007 ایتالیا
  Liberi di giocare
 • غریبه ها در شهر
  1970 آمریکا
  The Out of Towners
  Dir:Arthur Hiller
 • نشانه
  2014 آمریکا
  The Signal
 • داستان دو شهر
  1935 آمریکا
  A Tale of Two Cities
  Dir: Jack Conway
 • اختیار بازی2
  2007 ایتالیا
  Liberi di giocare
 • غریبه ها در شهر
  1970 آمریکا
  The Out of Towners
  Dir:Arthur Hiller
 • میان ماندن و رفتن
  1390 ایران
  بهروز شعیبی
 • دوری و بازگشت
  2015 آمریکا
  Away and Back
  Dir:Jeff Bleckner
 • درست شبیه پدرم
  1995 آمریکا
  just like dad
 • فرود 1
  2007 آمریکا
  Final Approach
 • فرودگاه 77
  1977 آمریکا
  Airport '77
 • نبرد با آتش
  2017 آمریکا
  Only the Brave

۹۷/۳/۳۰

چهارشنبه

 • داستان دو شهر
  1935 آمریکا
  A Tale of Two Cities
  Dir: Jack Conway
 • اختیار بازی 1
  2007 ایتالیا
  Liberi di giocare
 • سه شنبه ها با موری
  1999 آمریکا
  Tuesdays with Morrie
  Dir:Mick Jackson
 • بانکوک خطرناک
  2008 آمریکا
  Bangkok Dangerous
 • تام ادیسون جوان
  1940 آمریکا
  Young Tom Edison
  Dir:Norman Taurog
 • اختیار بازی 1
  2007 ایتالیا
  Liberi di giocare
 • سه شنبه ها با موری
  1999 آمریکا
  Tuesdays with Morrie
  Dir:Mick Jackson
 • چشمه گنجشک
  1394 ایران
  پناه بر خدا رضایی
 • بانکوک خطرناک
  2008 آمریکا
  Bangkok Dangerous
 • تام ادیسون جوان
  1940 آمریکا
  Young Tom Edison
  Dir:Norman Taurog
 • اختیار بازی2
  2007 ایتالیا
  Liberi di giocare
 • غریبه ها در شهر
  1970 آمریکا
  The Out of Towners
  Dir:Arthur Hiller
 • نشانه
  2014 آمریکا
  The Signal

۹۷/۳/۲۹

سه شنبه

 • تام ادیسون جوان
  1940 آمریکا
  Young Tom Edison
  Dir:Norman Taurog
 • ساعت شلوغی 3
  2007 آمریکا و آلمان
  Rush Hour 3
  Dir:Brett Ratner
 • راه طولانی خانه
  آمریکا 1998
  The Long Way Home
  Dir:Glenn Jordan
 • دوازده راند 3 : قرنطینه
  2015 آمریکا
  12 Rounds 3: Lockdown
 • جوزی ولز
  1976 آمریکا
  The outlaw Josey wales
  Dir:Clint Eastwood
 • ساعت شلوغی 3
  2007 آمریکا و آلمان
  Rush Hour 3
  Dir:Brett Ratner
 • راه طولانی خانه
  آمریکا 1998
  The Long Way Home
  Dir:Glenn Jordan
 • جوجه تیغی ها
  1389 ایران
  حسین تبریزی
 • دوازده راند 3 : قرنطینه
  2015 آمریکا
  12 Rounds 3: Lockdown
 • جوزی ولز
  1976 آمریکا
  The outlaw Josey wales
  Dir:Clint Eastwood
 • اختیار بازی 1
  2007 ایتالیا
  Liberi di giocare
 • سه شنبه ها با موری
  1999 آمریکا
  Tuesdays with Morrie
  Dir:Mick Jackson
 • بانکوک خطرناک
  2008 آمریکا
  Bangkok Dangerous

۹۷/۳/۲۷

یکشنبه

 • شیشه پاک کن 1956 انگلستان Up in the World Dir:John Paddy Carstairs
 • ساعت شلوغی1
  1998 آمریکا
  Rush Hour 2
  Dir:Brett Ratner
 • زوج خنده دار
  1998 آمریکا
  The Odd Couple II
  Dir:Howard Deutch
 • فراتر از سرعت
  2017 فرانسه
  Overdrive
 • جنجال بزرگ
  1966 فرانسه
  La Grande Vadrouille
 • ساعت شلوغی 1
  1998 آمریکا
  Rush Hour
  Dir:Brett Ratner
 • زوج خنده دار
  1998 آمریکا
  The Odd Couple II
  Dir:Howard Deutch
 • من پلیس نیستم
  1390 ایران
  مهران غفوریان
 • فراتر از سرعت
  2017 فرانسه
  Overdrive
 • جنجال بزرگ
  1966 فرانسه
  La Grande Vadrouille
 • ساعت شلوغی 2
  2001 آمریکا
  Rush Hour 2
  Dir:Brett Ratner
 • پیرمردهای غرغرو
  1993 آمریکا
  Grumpy Old Men
 • زندگی
  1999 آمریکا
  Life
  Dir:Ted Demme

۹۷/۳/۲۶

شنبه

 • جنجال بزرگ
  1966 فرانسه
  La Grande Vadrouille
 • افسانه نارنیا
  (قسمت سوم )
  2010 آمریکا
  The Chronicles of Narnia
  Dir:Michael Apted
 • ضد گلوله
  1390 ایران
  مصطفی کیایی
 • مرد عنکبوتی : بازگشت به خانه 2017 آمریکا Spider-Man: Homecoming
 • احمق ها در آکسفورد
  آمریکا 1940
 • افسانه نارنیا
  (قسمت سوم )
  2010 آمریکا
  The Chronicles of Narnia
  Dir:Michael Apted
 • هیولای نفتی
  2016 آمریک
  Monster Trucks
 • خوب بد جلف
  1394 ایران
  پيمان قاسم خانی
 • احمق و احمقتر 2
  2014 آمریکا
  Dumb and Dumber To
 • رویای صعود
  2017 فرانسه
  The Climb
 • ساعت شلوغی 1
  1998 آمریکا
  Rush Hour
  Dir:Brett Ratner
 • زوج خنده دار
  1998 آمریکا
  The Odd Couple II
  Dir:Howard Deutch
 • فراتر از سرعت
  2017 فرانسه
  Overdrive

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00