۹۶/۲/۱۵

جمعه

 

۹۶/۲/۱۴

پنجشنبه

 • نمایش آشپزی

۹۶/۲/۱۳

چهارشنبه

 • مرز
  2014 آمریکا
  Frontera
 • زادورا
  2005 آمریکا
  Zathura
 • سینما و دوبله - قسمت چهلم
 • زادورا
  2005 آمریکا
  Zathura
 • تعقیب شمالی
  1943 آمریکا Northern Pursuit
  Dir: Raoul Walsh
 • سینما و دوبله - قسمت چهلم
 • نمایش آشپزی

۹۶/۲/۱۲

سه شنبه

 • تعقیب شمالی
  1943 آمریکا Northern Pursuit
  Dir: Raoul Walsh
 • سیاره سرخ
  2000 آمریکا
  Red Planet
 • جایی در قلب من
  1984 آمریکا
  Places in the Heart
 • سینما و دوبله - قسمت سی و نهم
 • پول را بردار و فرار کن
  1969 آمریکا Take the Money and Run
  Dir: Woody Allen
 • سینما و دوبله - قسمت سی و نهم
 • مرز
  2014 آمریکا
  Frontera
 • کلاس سوم ب
  1390 ایران
  غلامرضا رمضانی
 • زادورا
  2005 آمریکا
  Zathura
 • نمایش آشپزی
 • پلنگ صورتی 2
  2009 آمریکا The Pink Panther
  Dir: Harald Zwart
 • کلاس سوم ب
  1390 ایران
  غلامرضا رمضانی
 • ---
 • سینما و دوبله - قسمت چهلم

۹۶/۲/۱۱

دوشنبه

 • پول را بردار و فرار کن
  1969 آمریکا Take the Money and Run
  Dir: Woody Allen
 • دستیار
  2016 فرانسه
  Team Spirit
 • رودخانه زندگی
  2010 آمریکا
  The River Why
 • سینما و دوبله - قسمت سی و هشتم
 • جایی در قلب من
  1984 آمریکا
  Places in the Heart
 • یک پلیس
  1972 فرانسه A Cop
  Dir: Jean-Pierre Melville
 • سینما و دوبله - قسمت سی و هشتم
 • اورست
  2015 انگلستان Everest
  Dir: Baltasar Kormákur
 • شیدا
  1377 ایران/ کارگردان : كمال تبريزی
 • جایی در قلب من
  1984 آمریکا
  Places in the Heart
 • نمایش آشپزی
 • پلنگ صورتی 1
  2006 آمریکا The Pink Panther
  Dir: Shawn Levy
 • شیدا
  1377 ایران/ کارگردان : كمال تبريزی
 • ---
 • زادورا
  2005 آمریکا
  Zathura
 • سینما و دوبله - قسمت سی و نهم
 • مرز
  2014 آمریکا
  Frontera

۹۶/۲/۱۰

یکشنبه

 • یک پلیس
  1972 فرانسه A Cop
  Dir: Jean-Pierre Melville
 • ببر خیزان اژدهای نهان2
  2016 چین
  Crouching Tiger, Hidden Dragon Sword of Destiny
 • پدر آن دیگری
  1393 ایران/ کارگردان : یدا.. صمدی
 • سینما و دوبله - قسمت سی و هفتم
 • رودخانه زندگی
  2010 آمریکا
  The River Why
 • آخرین هورا
  1958 آمریکا
  The Last Hurrah
  Dir: John Ford
 • سینما و دوبله - قسمت سی و هفتم
 • دستیار
  2016 فرانسه
  Team Spirit
 • پرواز در شب
  1365 ایران/ کارگردان : رسول ملاقلي پور
 • رودخانه زندگی
  2010 آمریکا
  The River Why
 • نمایش آشپزی
 • دستیار
  2016 فرانسه
  Team Spirit
 • پرواز در شب
  1365 ایران/ کارگردان : رسول ملاقلي پور
 • ---
 • جایی در قلب من
  1984 آمریکا
  Places in the Heart
 • سینما و دوبله - قسمت سی و هشتم
 • سیاره سرخ
  2000 آمریکا
  Red Planet

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 07:00
 • 08:30
 • 10:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:45
 • 21:00
 • 22:20
 • 23:00