۹۵/۱۱/۱

جمعه

 • 50 به 1
  2014 آمریکا
  50 to 1
 • سربزنگاه
  1962 انگلستان
  On the Beat
  Dir: Robert Asher
 • پوآرو - قسمت 47
 • افسانه شینگن 21- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 7
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • بی قید و شرط
  2007 آمریکا
  No Reservations
  Dir: Scott Hicks
 • آقا معلم
  2014 هلند
  Mees Kees
  Dir: Barbara Bredero
 • افسانه شینگن 21- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • حکم تیر
  1395 ایرانکارگردان :رحیم بهبودی فر
 • پوآرو - قسمت 47
 • به سوی غرب
  1937 آمریکا
  Way Out West
  Dir: James W. Horne
 • اصلاح داستان زندگی
  2014 آمریکا
  The Rewrite
 • نمایش آشپزی
 • بازگشت به خانه
  2011 هندوستان
  Yamla Pagla Deewana
  Dir: Samir Karnik
 • پوآرو - قسمت 48
 • افسانه شینگن 22- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • نمایش آشپزی
 • سرآشپز
  2015 آمریکا
  Burnt
 • سینما و دوبله - قسمت ششم
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 8
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 

۹۵/۱۰/۲۹

چهارشنبه

 • تسویه حساب
  2004 آمریکا
  The Clearing
  Dir: Pieter Jan Brugge
 • ناخدای دلاور
  1937 آمریکا
  Captains Courageo
  Dir: Victor Fleming
 • پوآرو - قسمت 45
 • افسانه شینگن 19- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 5
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • گویاتر از کلام
  2013 آمریکا
  Louder Than Words
 • رودخانه وحشی
  1960 آمریکا
  Wild River
  Dir: :Elia Kazan
 • افسانه شینگن 19- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • تبعیدی
  2012آمریکا
  Erased
  Dir: Philipp Stolzl
 • پوآرو - قسمت 45
 • افسانه شینگن 19- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • گویاتر از کلام
  2013 آمریکا
  Louder Than Words
 • نمایش آشپزی
 • تبعیدی
  2012آمریکا
  Erased
  Dir: Philipp Stolzl
 • پوآرو - قسمت 46
 • افسانه شینگن 20- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • نمایش آشپزی
 • مرد سرعت
  2013 آلمان
  Der Vollgasmann
 • سینما و دوبله - قسمت چهارم
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 6
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۰/۲۸

سه شنبه

 • تبعیدی
  2012آمریکا
  Erased
  Dir: Philipp Stolzl
 • رودخانه وحشی
  1960 آمریکا
  Wild River
  Dir: :Elia Kazan
 • پوآرو - قسمت 44
 • افسانه شینگن 18- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 4
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • خداحافظ هری
  2002 آمریکا
  Farewell to Harry
  Dir:Garrett Bennett
 • معجزه گر
  1962آمریکا
  The Miracle Worker
  Dir: Arthur Penn
 • افسانه شینگن 18- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • سرقت در روز روشن
  2008 انگلستان
  Daylight Robbery
  Dir: Paris Leonti
 • پوآرو - قسمت 44
 • افسانه شینگن 18- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • خداحافظ هری
  2002 آمریکا
  Farewell to Harry
  Dir:Garrett Bennett
 • نمایش آشپزی
 • سرقت در روز روشن
  2008 انگلستان
  Daylight Robbery
  Dir: Paris Leonti
 • پوآرو - قسمت 45
 • افسانه شینگن 19- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • نمایش آشپزی
 • گویاتر از کلام
  2013 آمریکا
  Louder Than Words
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 8
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 5
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۰/۲۷

دوشنبه

 • سرقت در روز روشن
  2008 انگلستان
  Daylight Robbery
  Dir: Paris Leonti
 • معجزه گر
  1962آمریکا
  The Miracle Worker
  Dir: Arthur Penn
 • پوآرو - قسمت 43
 • افسانه شینگن 17- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 3
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • قهرمان سرعت
  2008 آمریکا
  Fast Girl
  Dir: Daniel Zirilli
 • یادداشت های کوئیلر
  1966 انگلستان
  The Quiller Memorandum
  Dir: Michael Anderson
 • افسانه شینگن 17- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • قتل از فاصله نزدیک
  2010 فرانسه
  Point Blank
  Dir: Fred Cavayé
 • پوآرو - قسمت 43
 • افسانه شینگن 17- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • قهرمان سرعت
  2008 آمریکا
  Fast Girl
  Dir: Daniel Zirilli
 • نمایش آشپزی
 • قتل از فاصله نزدیک
  2010 فرانسه
  Point Blank
  Dir: Fred Cavayé
 • پوآرو - قسمت 44
 • افسانه شینگن 18- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • نمایش آشپزی
 • خداحافظ هری
  2002 آمریکا
  Farewell to Harry
  Dir:Garrett Bennett
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 7
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 4
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۰/۲۶

یکشنبه

 • قتل از فاصله نزدیک
  2010 فرانسه
  Point Blank
  Dir: Fred Cavayé
 • یادداشت های کوئیلر
  1966 انگلستان
  The Quiller Memorandum
  Dir: Michael Anderson
 • پوآرو - قسمت 42
 • افسانه شینگن 16- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 2
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • زندگی کوتاه است
  2013 فرانسه
  Life's a Breeze
 • پناهگاه
  1955 آمریکا
  Run for Cover
  Dir: Nicholas Ray
 • افسانه شینگن 16- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • انتقام
  2009 هنگ کنگ - فرانسه
  vengeance
 • پوآرو - قسمت 42
 • افسانه شینگن 16- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • زندگی کوتاه است
  2013 فرانسه
  Life's a Breeze
 • نمایش آشپزی
 • انتقام
  2009 هنگ کنگ - فرانسه
  vengeance
 • پوآرو - قسمت 43
 • افسانه شینگن 17- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • نمایش آشپزی
 • قهرمان سرعت
  2008 آمریکا
  Fast Girl
  Dir: Daniel Zirilli
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 6
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 3
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۰/۲۵

شنبه

 • انتقام
  2009 هنگ کنگ - فرانسه
  vengeance
 • پناهگاه
  1955 آمریکا
  Run for Cover
  Dir: Nicholas Ray
 • پوآرو - قسمت 41
 • افسانه شینگن 15- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 1
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • اصلاح داستان زندگی
  2014 آمریکا
  The Rewrite
 • پتسی
  1964آمریکا
  The Patsy
  Dir: : Jerry Lewis
 • افسانه شینگن 15- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • ربودن آقای هاینس
  2015 هلند
  Kidnapping Mr. Heineken
 • پوآرو - قسمت 41
 • افسانه شینگن 15- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • اصلاح داستان زندگی
  2014 آمریکا
  The Rewrite
 • نمایش آشپزی
 • ربودن آقای هاینس
  2015 هلند
  Kidnapping Mr. Heineken
 • پوآرو - قسمت 42
 • افسانه شینگن 16- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • نمایش آشپزی
 • زندگی کوتاه است
  2013 فرانسه
  Life's a Breeze
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 5
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 2
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

ساعات پخش

 • 00:00
 • 02:00
 • 04:00
 • 05:00
 • 06:00
 • 07:00
 • 08:30
 • 10:00
 • 11:00
 • 13:30
 • 14:30
 • 15:30
 • 17:00
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:00
 • 20:45
 • 21:00
 • 22:20
 • 23:00