زمانبندی پخش برنامه های امروز

 • ادامه گروه ضربت - قسمت 22
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:15:59
  مدت برنامه : 00:15:59
  دو پسر ماشین خانمی را می دزدند و گروه ضربت که در حال گشت زنی بوده متوجه این موضوع می شود و به دنبال آنها می روند و متوجه می شوند که برای تفریح این کار را کرده اند...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 00:15:59
  زمان پایان : 00:21:03
  مدت برنامه : 00:05:04
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 00:24:22
  زمان پایان : 00:30:00
  مدت برنامه : 00:05:38
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • کمپانی - قسمت 1 تا 6
  زمان آغاز: 00:30:30
  زمان پایان : 01:12:07
  مدت برنامه : 00:41:37
  در یک عملیات جاسوسی متوجه می شوند که در رده های بالای ام آی سیکس یک جاسوس دو جانبه هست و عده ای بر آن می شوند تا این جاسوس را شناسایی کنند
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 01:12:07
  زمان پایان : 01:17:56
  مدت برنامه : 00:05:49
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه کمپانی - قسمت 1 تا 6
  زمان آغاز: 01:17:56
  زمان پایان : 01:55:33
  مدت برنامه : 00:37:37
  مقامات سیا به وسیله جک به آزادیخواهان مجارستان پیام می دهند که قیامشان را مدتی به تاخیر بیندازند اما در میانه راه سیا به او شک می کند و مورد شکنجه قرارش می دهند
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 01:55:33
  زمان پایان : 02:01:31
  مدت برنامه : 00:05:58
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه کمپانی - قسمت 1 تا 6 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 02:01:31
  زمان پایان : 02:54:50
  مدت برنامه : 00:53:19
  جک بعد از شکست آزادیخواهان مجارستان همچنان به دنبال جاسوس دو جانبه می گردد او به عنوان نماینده آمریکا برای تربیت نیرو به گواتمالا می رود
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 02:54:50
  زمان پایان : 03:00:11
  مدت برنامه : 00:05:21
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • تلاوت سوره ابراهیم (آیات 28 الی 34 )
  زمان آغاز: 03:00:50
  زمان پایان : 03:06:00
  مدت برنامه : 00:05:10
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه کمپانی - قسمت 1 تا 6
  زمان آغاز: 03:09:10
  زمان پایان : 05:02:29
  مدت برنامه : 01:53:19
  بعد از شکنجه بسیار لئو به عنوان جاسوس دو جانبه او را آزاد می کنند و برایش بزرگداشت می گیرند آنها موفق می شوند ساشا را پیدا کنند
 • آنسوی قاب
  زمان آغاز: 05:16:16
  زمان پایان : 05:24:03
  مدت برنامه : 00:07:47
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 05:24:03
  زمان پایان : 05:29:33
  مدت برنامه : 00:05:30
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • دهکده خاطرات - بازپخش - قسمت 22
  زمان آغاز: 05:30:00
  زمان پایان : 05:52:01
  مدت برنامه : 00:22:01
  بیماری سرخک در کندلفورد و لارک رایز شایع شده ، تعدادی از کودکان بیمار شده اند. اهالی نگران گسترش بیماری هستند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 05:52:01
  زمان پایان : 05:57:31
  مدت برنامه : 00:05:30
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه دهکده خاطرات - بازپخش - قسمت 22
  زمان آغاز: 05:57:31
  زمان پایان : 06:14:38
  مدت برنامه : 00:17:07
  بیماری سرخک در کندلفورد و لارک رایز شایع شده ، تعدادی از کودکان بیمار شده اند. اهالی نگران گسترش بیماری هستند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 06:31:19
  زمان پایان : 06:36:42
  مدت برنامه : 00:05:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • خانواده کیم چی - بازپخش - قسمت 2
  زمان آغاز: 06:37:00
  زمان پایان : 07:06:10
  مدت برنامه : 00:29:10
  لی کانگرسان از محل کارش اخراج می شود ، کی هوکائه از طرف عموکانگ به نظافت در رستوران می پردازد. رستوران به علت مشکلات مالی به مرز ورشکستگی رسیده است...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 07:06:24
  زمان پایان : 07:12:38
  مدت برنامه : 00:06:14
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه خانواده کیم چی - بازپخش - قسمت 2
  زمان آغاز: 07:12:52
  زمان پایان : 08:01:03
  مدت برنامه : 00:48:11
  لی کانگرسان از محل کارش اخراج می شود ، کی هوکائه از طرف عموکانگ به نظافت در رستوران می پردازد. رستوران به علت مشکلات مالی به مرز ورشکستگی رسیده است...
 • آنسوی قاب
  زمان آغاز: 08:10:04
  زمان پایان : 08:15:59
  مدت برنامه : 00:05:55
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • موسیقی تماشایی
  زمان آغاز: 08:16:12
  زمان پایان : 08:23:34
  مدت برنامه : 00:07:22
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:23:34
  زمان پایان : 08:29:37
  مدت برنامه : 00:06:03
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • خانه پوشالی - بازپخش - قسمت 22
  زمان آغاز: 08:30:00
  زمان پایان : 08:58:47
  مدت برنامه : 00:28:47
  فردی قربانی بازی های سیاسی تاسک و آندروود میشود.تاسک تصمیم گرفته تا ضرباتی را به نزدیکان فرانک وارد کند تا به این وسیله فرانک را از سر راه بردارد...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:58:47
  زمان پایان : 09:04:10
  مدت برنامه : 00:05:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه خانه پوشالی - بازپخش - قسمت 22
  زمان آغاز: 09:04:10
  زمان پایان : 09:23:19
  مدت برنامه : 00:19:09
  فردی قربانی بازی های سیاسی تاسک و آندروود میشود.تاسک تصمیم گرفته تا ضرباتی را به نزدیکان فرانک وارد کند تا به این وسیله فرانک را از سر راه بردارد...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:23:19
  زمان پایان : 09:29:19
  مدت برنامه : 00:06:00
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • پادشاه - بازپخش - قسمت 4
  زمان آغاز: 09:30:00
  زمان پایان : 09:43:46
  مدت برنامه : 00:13:46
  طبق دستور تستوری در بند مسلمان ها و در داخل تک تک سلول ها دوربین مخفی کار گذاشته میشود . تستوری موضوع محرمانه خرید یک خانه گران قیمت در نزدیکی محل کارش را برای ادله بیان میکند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:43:46
  زمان پایان : 09:49:34
  مدت برنامه : 00:05:48
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه پادشاه - بازپخش - قسمت 4
  زمان آغاز: 09:49:34
  زمان پایان : 10:09:21
  مدت برنامه : 00:19:47
  طبق دستور تستوری در بند مسلمان ها و در داخل تک تک سلول ها دوربین مخفی کار گذاشته میشود . تستوری موضوع محرمانه خرید یک خانه گران قیمت در نزدیکی محل کارش را برای ادله بیان میکند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:23:53
  زمان پایان : 10:29:32
  مدت برنامه : 00:05:39
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • دهکده خاطرات - بازپخش - قسمت 22
  زمان آغاز: 10:30:00
  زمان پایان : 10:52:01
  مدت برنامه : 00:22:01
  بیماری سرخک در کندلفورد و لارک رایز شایع شده ، تعدادی از کودکان بیمار شده اند. اهالی نگران گسترش بیماری هستند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:52:01
  زمان پایان : 10:57:24
  مدت برنامه : 00:05:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه دهکده خاطرات - بازپخش - قسمت 22
  زمان آغاز: 10:57:24
  زمان پایان : 11:14:31
  مدت برنامه : 00:17:07
  بیماری سرخک در کندلفورد و لارک رایز شایع شده ، تعدادی از کودکان بیمار شده اند. اهالی نگران گسترش بیماری هستند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 11:18:39
  زمان پایان : 11:24:46
  مدت برنامه : 00:06:07
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • رخنه - قسمت 14
  زمان آغاز: 11:25:00
  زمان پایان : 11:56:52
  مدت برنامه : 00:31:52
  هارد قرمز توسط ماموران پیدا می شود ولی سوخته است. عباس مقدم را از تیم حفاظت کنار می گذارند. دکتر مقدم از این موضوع ناراحت شده و بدون محافظ به دنبال کار خودش می رود...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:05:10
  زمان پایان : 12:10:58
  مدت برنامه : 00:05:48
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه رخنه - قسمت 14
  زمان آغاز: 12:10:58
  زمان پایان : 12:25:52
  مدت برنامه : 00:14:54
  هارد قرمز توسط ماموران پیدا می شود ولی سوخته است. عباس مقدم را از تیم حفاظت کنار می گذارند. دکتر مقدم از این موضوع ناراحت شده و بدون محافظ به دنبال کار خودش می رود...
 • خانواده کیم چی - بازپخش - قسمت 2
  زمان آغاز: 12:31:10
  زمان پایان : 13:00:20
  مدت برنامه : 00:29:10
  لی کانگرسان از محل کارش اخراج می شود ، کی هوکائه از طرف عموکانگ به نظافت در رستوران می پردازد. رستوران به علت مشکلات مالی به مرز ورشکستگی رسیده است...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:05:34
  زمان پایان : 13:11:47
  مدت برنامه : 00:06:13
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه خانواده کیم چی - بازپخش - قسمت 2
  زمان آغاز: 13:12:01
  زمان پایان : 14:00:12
  مدت برنامه : 00:48:11
  لی کانگرسان از محل کارش اخراج می شود ، کی هوکائه از طرف عموکانگ به نظافت در رستوران می پردازد. رستوران به علت مشکلات مالی به مرز ورشکستگی رسیده است...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 14:00:12
  زمان پایان : 14:05:17
  مدت برنامه : 00:05:05
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • آنسوی قاب
  زمان آغاز: 14:15:06
  زمان پایان : 14:23:30
  مدت برنامه : 00:08:24
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:23:30
  زمان پایان : 14:29:28
  مدت برنامه : 00:05:58
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • خانه پوشالی - بازپخش - قسمت 22
  زمان آغاز: 14:30:00
  زمان پایان : 14:58:47
  مدت برنامه : 00:28:47
  فردی قربانی بازی های سیاسی تاسک و آندروود میشود.تاسک تصمیم گرفته تا ضرباتی را به نزدیکان فرانک وارد کند تا به این وسیله فرانک را از سر راه بردارد...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:58:47
  زمان پایان : 15:04:35
  مدت برنامه : 00:05:48
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه خانه پوشالی - بازپخش - قسمت 22
  زمان آغاز: 15:04:35
  زمان پایان : 15:21:48
  مدت برنامه : 00:17:13
  فردی قربانی بازی های سیاسی تاسک و آندروود میشود.تاسک تصمیم گرفته تا ضرباتی را به نزدیکان فرانک وارد کند تا به این وسیله فرانک را از سر راه بردارد...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 15:21:48
  زمان پایان : 15:26:52
  مدت برنامه : 00:05:04
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:26:52
  زمان پایان : 15:32:37
  مدت برنامه : 00:05:45
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • گروه ضربت - بازپخش - قسمت 22
  زمان آغاز: 15:32:50
  زمان پایان : 15:56:15
  مدت برنامه : 00:23:25
  دو پسر ماشین خانمی را می دزدند و گروه ضربت که در حال گشت زنی بوده متوجه این موضوع می شود و به دنبال آنها می روند و متوجه می شوند که برای تفریح این کار را کرده اند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:56:15
  زمان پایان : 16:01:38
  مدت برنامه : 00:05:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه گروه ضربت - بازپخش - قسمت 22
  زمان آغاز: 16:01:38
  زمان پایان : 16:19:24
  مدت برنامه : 00:17:46
  دو پسر ماشین خانمی را می دزدند و گروه ضربت که در حال گشت زنی بوده متوجه این موضوع می شود و به دنبال آنها می روند و متوجه می شوند که برای تفریح این کار را کرده اند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:24:24
  زمان پایان : 16:30:22
  مدت برنامه : 00:05:58
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • پادشاه - بازپخش - قسمت 4
  زمان آغاز: 16:30:35
  زمان پایان : 16:44:21
  مدت برنامه : 00:13:46
  طبق دستور تستوری در بند مسلمان ها و در داخل تک تک سلول ها دوربین مخفی کار گذاشته میشود . تستوری موضوع محرمانه خرید یک خانه گران قیمت در نزدیکی محل کارش را برای ادله بیان میکند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:44:21
  زمان پایان : 16:49:44
  مدت برنامه : 00:05:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه پادشاه - بازپخش - قسمت 4
  زمان آغاز: 16:49:44
  زمان پایان : 17:09:31
  مدت برنامه : 00:19:47
  طبق دستور تستوری در بند مسلمان ها و در داخل تک تک سلول ها دوربین مخفی کار گذاشته میشود . تستوری موضوع محرمانه خرید یک خانه گران قیمت در نزدیکی محل کارش را برای ادله بیان میکند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:23:07
  زمان پایان : 17:29:21
  مدت برنامه : 00:06:14
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • رخنه - بازپخش - قسمت 14
  زمان آغاز: 17:30:00
  زمان پایان : 17:51:07
  مدت برنامه : 00:21:07
  هارد قرمز توسط ماموران پیدا می شود ولی سوخته است. عباس مقدم را از تیم حفاظت کنار می گذارند. دکتر مقدم از این موضوع ناراحت شده و بدون محافظ به دنبال کار خودش می رود...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:51:07
  زمان پایان : 17:56:55
  مدت برنامه : 00:05:48
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه رخنه - بازپخش - قسمت 14
  زمان آغاز: 17:56:55
  زمان پایان : 18:22:34
  مدت برنامه : 00:25:39
  هارد قرمز توسط ماموران پیدا می شود ولی سوخته است. عباس مقدم را از تیم حفاظت کنار می گذارند. دکتر مقدم از این موضوع ناراحت شده و بدون محافظ به دنبال کار خودش می رود...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 18:22:34
  زمان پایان : 18:27:39
  مدت برنامه : 00:05:05
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:27:39
  زمان پایان : 18:33:52
  مدت برنامه : 00:06:13
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • دهکده خاطرات - قسمت 23
  زمان آغاز: 18:34:00
  زمان پایان : 18:51:03
  مدت برنامه : 00:17:03
  مردی تازه وارد در کندلفورد اتفاقات تازه ای رقم میزند و مدیر اداره پست خانم لین وارد چالشی با او شده است...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:51:03
  زمان پایان : 18:56:41
  مدت برنامه : 00:05:38
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه دهکده خاطرات - قسمت 23
  زمان آغاز: 18:56:41
  زمان پایان : 19:24:36
  مدت برنامه : 00:27:55
  مردی تازه وارد در کندلفورد اتفاقات تازه ای رقم میزند و مدیر اداره پست خانم لین وارد چالشی با او شده است...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:24:36
  زمان پایان : 19:30:32
  مدت برنامه : 00:05:56
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • خانه پوشالی - قسمت 23
  زمان آغاز: 19:38:20
  زمان پایان : 19:57:36
  مدت برنامه : 00:19:16
  کلر روبروی جکی قرار گرفته و می تازند.... ناوشکن های چینی در نزدیکی جزیره ای که ژاپن ادعای مالکیت آن را دارد مستقر شده...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:57:36
  زمان پایان : 20:03:28
  مدت برنامه : 00:05:52
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه خانه پوشالی - قسمت 23
  زمان آغاز: 20:03:28
  زمان پایان : 20:28:13
  مدت برنامه : 00:24:45
  کلر روبروی جکی قرار گرفته و می تازند.... ناوشکن های چینی در نزدیکی جزیره ای که ژاپن ادعای مالکیت آن را دارد مستقر شده...
 • خانواده کیم چی - قسمت 3
  زمان آغاز: 20:33:25
  زمان پایان : 21:14:20
  مدت برنامه : 00:40:55
  پدر خانواده به دنبال پسری که در کودکی پیشش بوده به شهرها مسافرت می کند تا به یک پرورشگاه می رسد که ممکن است از او خبر داشته باشند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:19:34
  زمان پایان : 21:25:01
  مدت برنامه : 00:05:27
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • ادامه خانواده کیم چی - قسمت 3
  زمان آغاز: 21:25:15
  زمان پایان : 22:05:23
  مدت برنامه : 00:40:08
  پدر خانواده به دنبال پسری که در کودکی پیشش بوده به شهرها مسافرت می کند تا به یک پرورشگاه می رسد که ممکن است از او خبر داشته باشند...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 22:05:23
  زمان پایان : 22:10:28
  مدت برنامه : 00:05:05
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 22:23:36
  زمان پایان : 22:29:37
  مدت برنامه : 00:06:01
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • پادشاه - قسمت 5
  زمان آغاز: 22:30:00
  زمان پایان : 22:51:04
  مدت برنامه : 00:21:04
  مرگ ابوعاصفه در سوریه باعث می شود تستوری به دنبال حامیان داعش در بند زندانیان بگردد و از امید می خواهد که در این جستجو به وی کمک کند ...
 • ادامه پادشاه - قسمت 5
  زمان آغاز: 22:52:58
  زمان پایان : 23:10:06
  مدت برنامه : 00:17:08
  مرگ ابوعاصفه در سوریه باعث می شود تستوری به دنبال حامیان داعش در بند زندانیان بگردد و از امید می خواهد که در این جستجو به وی کمک کند ...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 23:10:06
  زمان پایان : 23:15:10
  مدت برنامه : 00:05:04
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27863085
 • گروه ضربت - قسمت 23
  زمان آغاز: 23:30:00
  زمان پایان : 23:47:32
  مدت برنامه : 00:17:32
  تولد کری است و همکاران او در تلاش برای ساختن یک روز خوب برای او هستند اما غافل از اینکه کری تمام صحبت های آنها را از طریق بی سیم ...
 • ادامه گروه ضربت - قسمت 23
  زمان آغاز: 23:49:04
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:10:55
  تولد کری است و همکاران او در تلاش برای ساختن یک روز خوب برای او هستند اما غافل از اینکه کری تمام صحبت های آنها را از طریق بی سیم ...