خبرهای فرهنگی

چرا «دردسرهای عظیم ۳» ساخته نشد

مهران مهام در گفتگویی با شبکه تماشا بیان کرد که با رقم های صداوسیما دیگر نمی‌توانستند جواد عزتی را نگه دارند.