اخبار

آخرین ساخته ده نمکی در مراحل پایانی فنی

مرکز سیمافیلم که تولید آثار پرمخاطب تلویزیون را در کارنامه دارد، سریال جدیدی در گونه ماورایی تولید می‌کند که سکانداری آن به عهده مسعود ده‌نمکی است.
چهار شنبه 1 آذر 1402

«نون‌خ۵» به چابهار رسید

سعید آقاخانی و همکارانش فصل جدید ماجرا‌های نورالدین خانزاده را آغاز کرده‌اند و بعد از لوکیشن‌هایی در ورامین و خجیر به چابهار رسیده‌اند.
جمعه 26 آبان 1402